Hva koster det?


 

Priser og påmelding AllidrettPris pr skoleår for Allidrett er kr 1600,-.

1. Nye medlemmer må først melde seg inn i idrettslaget og betale medlemskontingenten (samme sted).

2. De som allerede er registert i medlemssystemet

Alle som er en del av Ullern IF må også betale årlig medlemskontingent 100 kr. Denne må være betalt før man melder seg på aktivitet i Allidrettsgruppa.

For å melde seg på aktivitet:


For spørsmål, ta kontakt med administrasjonen via allidrett@ullern.no.


Ullern IF tekst
Mange foreldre lurer på hva de må regne med av utgifter for å få den håpefulle engasjert i en av klubbens idretter. Her får du vite hva du må regne med å bruke, samt litt om medlemskap.

Foreningskontingent
Alle medlemmer betaler kontingent til Ullern IF. Denne bidrar til å dekke klubbens overordnede utgifter, administrasjon og drift. Man betaler kun én kontingent, uansett hvor mange idretter man deltar i. Kontingenten er p.t. kun kr 100,- for barn under 7 år (fom. 2020). Familier betaler kr. 300 for første person og kr. 100 for hvert familiemedelm i tillegg. Vil du registrere et familiemedlemskap, trenger vi minst informasjon om: navn, adresse og fødselsdato på samtlige. Kontingenten faktureres tidlig på året.  Gjennom kontingenten får man en ulykkesforsikring som gir ytelser ifm. invaliditet og død, utenfor ev. lisenser som løses gjennom den enkelte idrett.  Se Andre utgifter nedenfor ifm. lisens.

Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern.

Innmelding i Ullern IF skjer automatisk for alle som melder seg på de ulike idrettsaktivitetene våre. En meldes IKKE automatisk ut av Ullern IF om en avslutter en aktivitet i en avdeling. Beskjed om utmelding av foreningen må sendes til e-post klubb(æ)ullern.no (erstatt (æ) med @).  Det samme gjelder ved endring av adresse, dersom flere familiemedlemmer skal registreres eller en skal endre til/fra familiemedlemskap. Disse forholdene kan også løses gjennom portalen Min idrett. Se også mer informasjon på eget menypunkt under Praktisk info.

Treningsavgift
Dette er den enkelte særidrettsgruppes "kontingent", som dekker utstyr, trenergodtgjørelser, serieavgifter, dommerutgifter, hall-/baneleie osv. Treningsavgiften varierer mellom idrettene  og med alder.  Dette ligger i området 1.000- 6.000 kr.  pr. sesong.

Utstyr
Noen idretter er mer utstyrskrevende enn andre.  En del utstyr er frivillig, men det må påregnes at det innkreves et beløp for noe pliktig utstyr.  For øvrig må den enkelte dekke eget fottøy.   En bør regne med et forbruk på ca. kr. 2.000 til 3.000,- pr. år i lagidrettene.

Andre utgifter
 Når spillerne vokser til, øker mulighetene for å treffe lag fra andre distrikter, landsdeler og land. Reiser og overnattinger betales i hovedsak av den enkelte spiller, men det er aldri obligatorisk deltakelse i slike aktiviteter.  I tillegg vil det i enkelte idretter også være krav om å løse lisens som er en utøverforsikring i regi av det enkelte særforbund, normalt fra det året man fyller 13 år.  Frem til da er barna dekket av NIFs forsikringsordninger.

Foreldreinnsats/utøverinnsats
Ullern IF, som resten av norsk idrett, drives på dugnadsbasis. Det er helt nødvendig at foreldrene stiller opp for barna på ulike dugnadsinnsatser.  De vanligste oppgavene er kjøring til og fra bortekamper, trener- eller laglederverv, vakt/mannskap på cuper/arrangementer, kakebaking, vaffelvakter og lignende.  Dessuten oppfordrer vi alle foreldre til å stille på barnas kamper og arrangementer, både for å vise interesse for deres aktiviteter og for å være heiagjeng.

Mulighet til økonomisk støtte fra Ullern IF - Ullern har plass til alle
Ullern IF har som prinsipp om at ingen barn eller unge skal stå utenfor idretten som følge kostnadene til idrettslaget.  Vi har også et eget fond beregnet på å bidra med støtte til andre kostnader som utstyr eller deltagelse på turneringer.  Kontakt idrettssekretæren direkte, eller be din lagleder/oppmann ta slik kontakt. Kontaktinformasjon under Kontakt oss!